Menu

Privacy verklaring

Tutti Passi gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database.

Alle persoonsgegevens van de afnemer worden door Upper at home in eigen bestand opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of aanbiedingen van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken aan derden geen gegevens die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.